Neznámý rukopis Všehrdových Knih devaterých?

Stránky 61–70
DOI 10.37520/cnm.2022.004
Klíčová slova Viktorin of Všehrdy, Manuscripts, Law Books, On the Laws of the Czech Land Nine Books
Citace MUŽÍK, Zdeněk. Neznámý rukopis Všehrdových Knih devaterých?. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2022, 191(1-2), 61–70. DOI: https://doi.org/10.37520/cnm.2022.004. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/casopis-narodniho-muzea-rada-historicka/191-1-2/neznamy-rukopis-vsehrdovych-knih-devaterych
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2022/191/1-2

The Unknown Manuscript of the Všehrds’s On the Laws of the Czech Land Nine Books?

The treatise On the Laws of the Czech Land Nine Books (O právích země české knihy devatery) by Viktorin of Všehrdy has a special position among the Bohemian land lawbooks. It was completed almost simultaneously with the official codification of the land law, which certainly influenced its reception. Nevertheless, it is preserved in many copies. The legal historian František Čáda made an analysis of them in 1961 and this article is a small addition to his work. The article provides information on six other copies and analyses one of them in detail. The newly discovered manuscript is a manuscript of the newer redaction and it is analysed in the context of the other known manuscripts, especially with newly redefined branch of the copies.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím