Národopis pod jednou střechou. Příspěvek k osvětlení centralizačních snah a politických vlivů v prvorepublikovém muzejnictví na příkladu pražských národopisných sbírek

Stránky 3–20
DOI 10.37520/cnm.2020.01
Klíčová slova Czechoslovakia 1918–1938, National Museum, Náprstek Museum, National Museum of Agriculture, Etnography, Czechoslovak Ethnographical Museum
Citace WOITSCHOVÁ, Klára. Národopis pod jednou střechou. Příspěvek k osvětlení centralizačních snah a politických vlivů v prvorepublikovém muzejnictví na příkladu pražských národopisných sbírek. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2020, 189(1-2), 3–20. DOI: https://doi.org/10.37520/cnm.2020.01. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/casopis-narodniho-muzea-rada-historicka/189-1-2/narodopis-pod-jednou-strechou-prispevek-k-osvetleni-centralizacnich-snah-a-politickych-vlivu-v-prvorepublikovem-muzejnictvi-na-prikladu-prazskych-narodopisnych-sbirek
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2020/189/1-2

In the interwar period of Czechoslovakia, there were in Prague four museums, that owned ethnographic collections: National Museum, Náprstek Museum, Czechoslovak Ethnographical Museum and Czechoslovak Museum of Agriculture. We can observe strong tendencies to unite these collections under one roof. Many factors played a role during the attempts at unification: unclear competencies and incompatible opinions of state offices, pressure from political parties, poor economic situation of private societies that owned mentioned museums as well as personal ambitions of some politicians and museum representatives. The attempt to unite all ethnographic collections in one museum did not succeeded, but many circumstances of the unification process are quite significant for the cultural environment of the first Czechoslovak republic.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím