Recenze: Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi: Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha, Karolinum 2018, ISBN 978-80-246- 4099-0, 1. vydání, 352 stran

Stránky 90-92
Citace PEHR, Michal. Recenze: Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi: Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha, Karolinum 2018, ISBN 978-80-246- 4099-0, 1. vydání, 352 stran. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2018, 187(3-4), 90-92. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/187-3-4/recenze-eduard-kubu-jiri-sousa-edd-rozmluvy-s-antoninem-svehlou-a-o-svehlovi-vzpominky-agrarniho-diplomata-karla-mecire-praha-karolinum-2018-isbn-978-80-246-4099-0-1-vydani-352-stran
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2018/187/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím