Sbírka antických památek Národního muzea, její donátoři a významné akvizice

Stránky 63-72
Citace SVOBODOVA, Helena. Sbírka antických památek Národního muzea, její donátoři a významné akvizice. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2018, 187(1-2), 63-72. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/187-1-2/sbirka-antickych-pamatek-narodniho-muzea-jeji-donatori-a-vyznamne-akvizice
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2018/187/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím