Jurij Šeregij a Vladimír Libovický – koryfejové ukrajinského divadla na Zakarpatské Ukrajině a jejich dary Divadelnímu oddělení Národního muzea

Stránky 23-40
Citace HRONKOVÁ, Libuše. Jurij Šeregij a Vladimír Libovický – koryfejové ukrajinského divadla na Zakarpatské Ukrajině a jejich dary Divadelnímu oddělení Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2018, 187(1-2), 23-40. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/187-1-2/jurij-seregij-a-vladimir-libovicky-koryfejove-ukrajinskeho-divadla-na-zakarpatske-ukrajine-a-jejich-dary-divadelnimu-oddeleni-narodniho-muzea
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2018/187/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím