Mlýny a mlynáři ve folklorních sběrech Souboru lidových staveb Vysočina / Mills and millers in the folk collections of the Vysočina folk architecture museum

Stránky 27-32
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2016/185/1-2

This paper gives a brief overview of milling topics represented in various folklore genres. It is based on research at the Vysočina folk architecture open-air museum. Documents of non-material nature linked to the medium of water-powered technical structures bring a more complete overview of the people who lived there and the buildings themselves.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím