Mlýny a mlynáři ve folklorních sběrech Souboru lidových staveb Vysočina / Mills and millers in the folk collections of the Vysočina folk architecture museum

Stránky 27-32
Citace VOJANCOVÁ, Ilona . Mlýny a mlynáři ve folklorních sběrech Souboru lidových staveb Vysočina / Mills and millers in the folk collections of the Vysočina folk architecture museum. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2016, 185(1-2), 27-32. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/185-1-2/mlyny-a-mlynari-ve-folklornich-sberech-souboru-lidovych-staveb-vysocina-mills-and-millers-in-the-folk-collections-of-the-vysocina-folk-architecture-museum
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2016/185/1-2

This paper gives a brief overview of milling topics represented in various folklore genres. It is based on research at the Vysočina folk architecture open-air museum. Documents of non-material nature linked to the medium of water-powered technical structures bring a more complete overview of the people who lived there and the buildings themselves.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím