„Jsouc v těch písních kramář (ne)jeden“ aneb obraz mlynáře v kramářských písních / Millers in songs, or The image of millers in cantastoria songs

Stránky 5-16
Citace ŠKUDRNOVÁ, Jaroslava . „Jsouc v těch písních kramář (ne)jeden“ aneb obraz mlynáře v kramářských písních / Millers in songs, or The image of millers in cantastoria songs. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2016, 185(1-2), 5-16. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/185-1-2/jsouc-v-tech-pisnich-kramar-nejeden-aneb-obraz-mlynare-v-kramarskych-pisnich-millers-in-songs-or-the-image-of-millers-in-cantastoria-songs
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2016/185/1-2

The objective of this study is to present millers as a specific social group those image was preserved in the lyrics of cantastoria songs. By studying a few dozen songs telling of millers, we managed to identify a number of basic narratives which show millers as wealthy and influential artisans, but above all as victims of heinous murderers and robbers who were enticed by their idea of the real, or at least perceived wealth of millers.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím