Fotografický obraz Orientu v Archivu Národního muzea. / Photographic image of the Orient in the Archive of the National Museum.

Stránky 3-11
Citace JŮN, Libor. Fotografický obraz Orientu v Archivu Národního muzea. / Photographic image of the Orient in the Archive of the National Museum. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2011, 180(1-2), 3-11. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-1-2/fotograficky-obraz-orientu-v-archivu-narodniho-muzea-photographic-image-of-the-orient-in-the-archive-of-the-national-museum
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím