Po stopách Palackého koncepce. Vývoj historické sbírky Národního muzea v letech 1860-1880./ Tracing Palacký´s Conceptions. The development the historical collection at the National Museum between 1860 and 1880.

Stránky 13-35
Citace FÜRSTOVÁ, Iveta . Po stopách Palackého koncepce. Vývoj historické sbírky Národního muzea v letech 1860-1880./ Tracing Palacký´s Conceptions. The development the historical collection at the National Museum between 1860 and 1880. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2010, 179(3-4), 13-35. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/179-3-4/po-stopach-palackeho-koncepce-vyvoj-historicke-sbirky-narodniho-muzea-v-letech-1860-1880-tracing-palackys-conceptions-the-development-the-historical-collection-at-the-national-museum-between-1860-and-1880
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2010/179/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím