Šest dopisů Františka Palackého brněnskému prelátovi Cyrilu Františku Nappovi / Six Letters by František Palacký to Cyril František Napp, a Prelate from Brno.

Stránky 63-88
Citace KOŘALKA, Jiří. Šest dopisů Františka Palackého brněnskému prelátovi Cyrilu Františku Nappovi / Six Letters by František Palacký to Cyril František Napp, a Prelate from Brno. . Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2010, 179(1-2), 63-88. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/179-1-2/sest-dopisu-frantiska-palackeho-brnenskemu-prelatovi-cyrilu-frantisku-nappovi-six-letters-by-frantisek-palacky-to-cyril-frantisek-napp-a-prelate-from-brno
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2010/179/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím