Vlasta Kálalová (Di-Lotti) a tzv. ženská otázka. Analýza korespondence V. Kálalové a M. Tauerové z let 1924-1928./ Vlasta Kálalová (Di-Lotti) and the Female Issue. The Analysis of the Correspondence of V. Kálalová and M. Tauerová.

Stránky 89-96
Citace HAVLŮJOVÁ, Hana. Vlasta Kálalová (Di-Lotti) a tzv. ženská otázka. Analýza korespondence V. Kálalové a M. Tauerové z let 1924-1928./ Vlasta Kálalová (Di-Lotti) and the Female Issue. The Analysis of the Correspondence of V. Kálalová and M. Tauerová. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2009, 178(1-2), 89-96. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/178-1-2/vlasta-kalalova-di-lotti-a-tzv-zenska-otazka-analyza-korespondence-v-kalalove-a-m-tauerove-z-let-1924-1928-vlasta-kalalova-di-lotti-and-the-female-issue-the-analysis-of-the-correspondence-of-v-kalalova-and-m-tauerova
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2009/178/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím