Dánský vpád do Slezska a na Moravu. Souvislosti a průběh roku 1626 / The Danish invasion to Silesia and Moravia. Consequences and history of the year 1626.

Stránky 55-103
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím