Přibík Jeníšek z Újezda, pobělohorský úředník.

Stránky 161-193
Citace BACÍK, Radek. Přibík Jeníšek z Újezda, pobělohorský úředník. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2007, 176(3-4), 161-193. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/176-3-4/pribik-jenisek-z-ujezda-pobelohorsky-urednik
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2007/176/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím