Přibík Jeníšek z Újezda, pobělohorský úředník.

Stránky 161-193
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2007/176/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím