MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. ISBN 978-80-7050-669-1.

Stránky 59–60
DOI 10.1515/amnpsc-2017-0049
Typ článku Recenze
Citace MUŽÍK, Zdeněk. MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. ISBN 978-80-7050-669-1. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Praha: Národní muzeum, 2018, 63(1-2), 59–60. DOI: https://doi.org/10.1515/amnpsc-2017-0049. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/63-1-2/marek-jindrich-dragoun-michal-soupis-stredovekych-latinskych-rukopisu-narodni-knihovny-cr-doplnky-ke-katalogu-josefa-truhlare-catalogus-codicum-manu-scriptorum-latinorum-medii-aevi-qui-in-bibliotheca-nationali-olim-universitatis-pragensis-asservantur-additamenta-ad-catalogum-josephi-truhlar-praha-narodni-knihovna-ceske-republiky-2016-isbn-978-80-7050-669-1
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2018/63/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím