BRČÁK, Marek et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-7036-421-5.

Stránky 50–53
DOI 10.1515/amnpsc-2017-0046
Typ článku Recenze
Citace MODRÁKOVÁ, Renáta. BRČÁK, Marek et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-7036-421-5. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Praha: Národní muzeum, 2018, 63(1-2), 50–53. DOI: https://doi.org/10.1515/amnpsc-2017-0046. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/63-1-2/brcak-marek-et-al-rukopisne-zlomky-knihovny-narodniho-muzea-signatura-1-a-praha-narodni-muzeum-scriptorium-2014-isbn-978-80-7036-421-5
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2018/63/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím