Nálezy dvou kalendářů ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni

Stránky 106-107
Klíčová slova Western Czech Museum in Pilsen – collections – one page calendars – Nurernberg – Zurich – middle 16th century
Citace ŠEDO, Ila P. . Nálezy dvou kalendářů ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2012, 57(1-2), 106-107. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/57-1-2/nalezy-dvou-kalendaru-ve-sbirkach-zapadoceskeho-muzea-v-plzni
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2012/57/1-2

The collections of the Western Czech Museum in Pilsen still offers new discoveries. Recently, two single-sheet calendars from the second half of the 16th century were discovered. One comes from the City of Nurernberg, the other from Zurich. This paper calls attention to their unique form.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím