Vydavatelská činnost společnosti Orbis v kontextu zahraniční politiky meziválečného Československa v letech 1921-1931

Stránky 9-14
Klíčová slova Orbis Publishing Company, Czechoslovakia, Prager Presse
Citace KOPPLOVÁ, Barbara a KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Vydavatelská činnost společnosti Orbis v kontextu zahraniční politiky meziválečného Československa v letech 1921-1931. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2010, 55(3-4), 9-14. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/55-3-4/vydavatelska-cinnost-spolecnosti-orbis-v-kontextu-zahranicni-politiky-mezivalecneho-ceskoslovenska-v-letech-1921-1931
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2010/55/3-4

Orbis, the Printing, Publishing and Newspaper-Writing Company, Limited, was established at the end of March 1921 to provide information about the newly founded Czechoslovak state abroad. Orbis published a variety of newspapers and magazines, such as The Prager Presse (a German written daily), weeklies Gazette de Prague or Central European Observer, and several other periodicals. The company was also involved in book publishing. Orbis contributed creating a positive image of the new state, in particular in the twenties.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím