Úvod. Masová média a národní identita. Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století

Stránky 3
Citace SEKERA, Martin a JIRÁK, Jan . Úvod. Masová média a národní identita. Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století . Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2010, 55(3-4), 3. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/55-3-4/uvod-masova-media-a-narodni-identita-prispevky-k-poznani-role-masovych-medii-ve-20-stoleti
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2010/55/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím