Veřejné mínění - příklad oborového časopisu z let 1946-1948./ Public opinion 1946-1948. An Example of a Thematic Journal.

Stránky 49-52
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2008/53/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím