Jsou Rukopisy královédvorský a zelenohorský jihoslovanského původu ? Are the "Královédvorský" and "Zelenohorský" Manuscripts of South Slavonic Origin ? Sind die Königinhofer und Grünberger Handschriften südslawisches Ursprungs ?

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1992/37/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím