Katalog prvotisků zámeckých a hradních knihoven v České republice. Část 4. Inkunabelkatalog der SchloB- und Burgbibliotheken in der Tschechischen Republik. Teil 4.

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1990/35/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím