ROHÁČEK J. & BARBER K. N. 2016: Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera)

Stránky 775-789
DOI 10.1515/aemnp-2017-0100
Citace ROHÁČEK, Jindřích a BARBER, Kevin N.. ROHÁČEK J. & BARBER K. N. 2016: Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Praha: Národní muzeum, 2017, 57(2), 775-789. DOI: https://doi.org/10.1515/aemnp-2017-0100. ISSN 0374-1036 (print), 1804-6487 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/aemnp/57-2/rohacek-j-barber-k-n-2016-nearctic-anthomyzidae-a-monograph-of-anthomyza-and-allied-genera-diptera
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae | 2017/57/2

Ke stažení

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím