Preimaginal stages and biology of Bactericera lyrata (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae)

Stránky 35-46
Citace SELJAK, Gabrijel a MALENOVSKÝ, Igor. Preimaginal stages and biology of Bactericera lyrata (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Praha: Národní muzeum, 2014, 54(1), 35-46. ISSN 0374-1036 (print), 1804-6487 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/aemnp/54-1/preimaginal-stages-and-biology-of-bactericera-lyrata-hemiptera-psylloidea-triozidae
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae | 2014/54/1

The egg and

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím