Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosové u Berouna

Stránky 108
Citace TUREK, V.. Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosové u Berouna. . Praha: Národní muzeum, 108. ISSN . Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/aemnp/0-1/ortocerove-vapence-a-hlavonozci-hranicnich-poloh-kopaninskeho-a-pridolskeho-souvrstvi-v-cinnem-lomu-na-kosove-u-berouna
| //Sdílení na sociálních sítích
Rozumím