Životní anabáze jednoho krajana. Ludvík Feigl – Čech známý neznámý

Životní anabáze jednoho krajana. Ludvík Feigl – Čech známý neznámý

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-304-1
Autor / Autoři: Magdalena Rychlíková
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 118
Citace: RYCHLÍKOVÁ, Magdalena. Životní anabáze jednoho krajana. Ludvík Feigl – Čech známý neznámý. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 118 stran. ISBN 978-80-7036-304-1.

Publikace, pro jejíž sepsání byly podnětem exlibris s folklorními motivy dedikované Ludvíku Feiglovi, uložené ve sbírce grafiky v knihovně Náprstkova muzea, je sondou do života táborského rodáka Ludvíka Feigla. Feigl, český obchodník židovského původu, strávil téměř padesát let ve Lvově, správním centru tehdy mnohonárodnostní Haliče. Kniha vypráví příběh tohoto českého krajana, sběratele lidového výtvarného umění v „zemi huculské“ (ve východní části Podkarpatské Rusi), pracovníka a činitele několika spolků, literáta a bibliofila. Jeho život je zachycený v kontextu politického, sociálního a hospodářského vývoje habsburské monarchie ve druhé polovině 19. století a posléze Československé republiky. Příběh je doveden až do období Protektorátu Čechy a Morava. Práce zpracovává rovněž důležitou problematiku migrace a identity a snahu krajanů o udržení kontaktu se starou vlastí.Sdílení na sociálních sítích