Wad Ben Naga Report II: The Eastern and Small Temples

Wad Ben Naga Report II: The Eastern and Small Temples

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-611-0
Autor / Autoři: Pavel Onderka, Vlastimil Vrtal, Jiří Honzl, Gabriela Jungová, Alexander Gatzsche, Irene Pamer
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 184
Citace: ONDERKA, Pavel, VRTAL, Vlastimil, HONZL, Jiří, JUNGOVÁ, Gabriela, GATZSCHE, Alexander a PAMER, Irene. Wad Ben Naga Report II: The Eastern and Small Temples. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 184 stran. ISBN 978-80-7036-611-0.

Druhý svazek knižní řady věnované archeologickým výzkumům starověké lokality Wad Ben Naga v dnešní Republice Súdán se zaobírá dvojicí chrámů rozkládajících se ve východní části lokality – tzv. Východním chrámem (WBN 500) a tzv. Malým chrámem (WBN 400). Oba chrámy byly odkryty v letech 1958–1959 súdánskou misí a v nedávné době opětovně prozkoumány archeologickou expedicí Národního muzea. V knize jsou popsány dějiny výzkumu obou objektů, jeho výsledky i nálezy učiněné v jejich pozůstatcích. Na základě těchto dat jsou pak představeny poznatky stran architektury, chronologického vývoje a funkce těchto objektů.

Publikace je v angličtině.

ks


Sdílení na sociálních sítích