Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)

Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)

2009

ISBN: 978-80-7036-259-4
Autor / Autoři: Anděra
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 216

Publikace navazuje na předchozí díl věnovaný kopytníkům a podává kompletní informace o výskytu 18 šelem na území České republiky, a to včetně druhů introdukovaných a v minulosti vyhubených. U každého druhu je k dispozici aktuální mapa rozšíření a komentář shrnující nejnovější poznatky o výskytu, populační dynamice (statistiky úlovků), stanovištních nárocích (včetně rozboru nadmořské výšky), problematice ochrany i stavu výzkumu u nás. Zvláštní pozornost je věnována velkým druhům šelem (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid) a nepůvodním invazním druhům. Závěrem je připojena rozsáhlá bibliografie.Sdílení na sociálních sítích