Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)

Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-263-1
Autor / Autoři: Miloš Anděra, Jaroslav Červený
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 88
Citace: ANDĚRA, Miloš a ČERVENÝ, Jaroslav. Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2009. 88 stran. ISBN 978-80-7036-263-1.

Publikace podává aktuální přehled o rozšíření kopytníků v České republice. Text u každého druhu zahrnuje historii výskytu u nás, podrobnou analýzu současného výskytu a jeho změn za posledních několik desetiletí, vývoj populační dynamiky (na podkladě úlovků), informace o stanovištních nárocích (včetně výskytu podle nadmořské výšky) a také informace o případné ochraně a stupni ohrožení; závěrem je připojen výčet zaznamenaných lokalit. Dále publikace zahrnuje informace o vyhubených druzích a nepůvodních druzích chovaných v minulosti či i v současnosti v našich oborách.Sdílení na sociálních sítích