V zemi durianů. Životní osudy muzikanta Jozy Šrogla (1861–1924)

V zemi durianů. Životní osudy muzikanta Jozy Šrogla (1861–1924)

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-808-4, 978-80-7036-809-1 (pdf)
Autor / Autoři: Dagmar Pospíšilová, Dagmar Winklerová (ed.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 736 + 32 stran obrazové přílohy

Citace: POSPÍŠILOVÁ, Dagmar a WINKLEROVÁ, Dagmar (ed.). V zemi durianů. Životní osudy muzikanta Jozy Šrogla (1861–1924). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 736 stran + 32 stran obrazové přílohy. ISBN 978-80-7036-808-4, 978-80-7036-809-1 (pdf).

Předkládaná publikace pojednává o životě houslového virtuosa a muzikanta Jozy Šrogla, který prožil většinu svého hudebního života v Batávii v Nizozemské východní Indii. Kromě své profese věnoval mnoho pozornosti sběratelství nejrůznějšího charakteru, od přírodnin po asijské starožitnosti. Zlomek Šroglových sbírek se dostal také do Náprstkova muzea, které spravuje na 170 předmětů z různých regionů, nejvíce z Indonésie. Hlavní část knihy tvoří editovaná kniha Vzpomínek, kterou Šrogl sepsal po návratu do Čech v roce 1910, a rozsáhlá korespondence se sourozenci pokrývající období od mládí až do konce Šroglova života.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.

ks


Sdílení na sociálních sítích