Usilujeme o změnu světa a myslím, že se nám to každým dnem daří

Usilujeme o změnu světa a myslím, že se nám to každým dnem daří

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-767-4 (pdf)
Autor / Autoři: Veronika Kyrianová, Antonín Brinda a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 342

Citace: KYRIANOVÁ, Veronika, BRINDA, Antonín a kol. Usilujeme o změnu světa a myslím, že se nám to každým dnem daří. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 342 stran. ISBN 978-80-7036-767-4 (pdf).

Publikace sleduje různé projevy a možnosti chápání aktivismu a společenské angažovanosti v současné umělecké performanci na území České republiky po roce 2000, a to formou rozhovorů s vybranými umělci, umělkyněmi, uměleckými skupinami či (ne-)kolektivy. Jsou mezi nimi zástupci různých generací, genderů, sexualit, národností, etnik, náboženství, filozofií i estetik. Rozhovory slouží jako prostředek živé společné (sebe)reflexe a kontextualizace tvorby umělců. Ukazují jejich vztah ke společnosti, k aktuální politické a kulturní situaci, jejich zdroje, motivace a cíle, ale i každodennost umělecké práce a spolupráce, jednotlivé pracovní metody a osobní strategie, včetně překážek a omezení, na které umělci při tvorbě narážejí.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích