Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie

Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie

Rok: 2015
ISBN: ISBN 978-80-7036-456-7
Autor / Autoři: Dagmar Pospíšilová, Jindřich Mleziva
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 232
Citace: POSPÍŠILOVÁ, Dagmar a MLEZIVA, Jindřich. Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 232 stran. ISBN ISBN 978-80-7036-456-7.

Zpracování kovů sehrálo v dějinách uměleckých řemesel zemí Blízkého východu a Indie významnou roli. Navzdory častému přetavování se dochovalo velké množství nejrůznějších nádob, které nám umožňují srovnat tvarovou variabilitu a technické dovednosti v různých částech Blízkého východu a Indie v jejich vzájemné provázanosti. Publikace představuje širokou typologickou škálu předmětů. Některé z nádob jsou specifické pouze pro malé území, jiné mají univerzální použití. Katalog ve formě DVD představuje na tisíc tři sta kovových předmětů uchovávaných ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea a Západočeského muzea v Plzni. Představuje předměty, které reprezentativním způsobem ukazují různé způsoby výroby, zdobení a použití. Kromě základních údajů byly do katalogu zařazeny výsledky měření složení slitin provedené metodou rentgenofluorescenční analýzy. Tištěná publikace ve spojení s elektronickým katalogem ve formě DVD tak poskytuje uživateli obecnější informace s kulturně historickými paralelami a zároveň i specifické údaje k jednotlivým sbírkovým předmětům.Sdílení na sociálních sítích