Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African collections of M. Lány and H. Fuchs

Ve sbírkách Náprstkova muzea je uložena jedna z nejrozsáhlejších sbírek dokumentujících kulturu místních obyvatel v okolí hory Kilimandžáro. Soubor pochází z období na přelomu 19. a 20. století a je svým rozsahem a významem srovnatelný se sbírkou dr. Emila Holuba, která je rovněž uložena v Náprstkově muzeu. Dárci této sbírky byli dva muži, kteří spojili svůj život s východní Afrikou: Martin Bohdan Lány (1876-1941) a Hans August Fuchs (1875-1934). Sbírka M. B. Lányho a H. A. Fuchse čítá celkem 541 předmětů, které Náprstkovo muzeum získalo v rozmezí let 1903-1910. Celou sbírku je možno rozdělit do těchto okruhů: 1) šperky a ozdoby, 2) zbraně, 3) rituální předměty, 4) předměty určené ke každodennímu používání, 5) oděvy a oděvní doplňky, 6) hudební nástroje. Publikace vychází v angličtině jako osmý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae s francouzským a německým resumé.
Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African collections of M. Lány and H. Fuchs

2010

ISBN: 978-80-7036-273-0
Vedoucí redaktor: Jiroušková
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích