Tváře války / Faces of War

Tváře války / Faces of War

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-663-9
Autor / Autoři: Markéta Křížová, Ondřej Crhák
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Katalog
Místo vydání: Praha
Počet stran: 96
Citace: KŘÍŽOVÁ, Markéta a CRHÁK, Ondřej. Tváře války / Faces of War. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 96 stran. ISBN 978-80-7036-663-9.

Obrazová publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě v Náprstkově muzeu se věnuje ozbrojeným střetnutím v různých částech světa a v různých historických obdobích. Cílem je pochopit, co válka znamenala jak pro samotné účastníky, tak pro ty, které zasahovala nepřímo. Jak sami sebe v kontextu bojů vnímali, co jim kromě utrpení a smrti válka přinášela ve všech oblastech života, jaký měla význam pro hospodářství, rozvoj technologií, uměleckou produkci. Knížka připomíná, že v myšlení a chování dneška zůstalo mnoho z předmoderních konfliktů, z „primitivní války“. Výklad je veden prostřednictvím velkého množství fotografií předmětů z různých ozbrojených konfliktů, map a dalšího obrazového materiálu.

ks


Sdílení na sociálních sítích