Toys and Games in African Societies. Creation and Sharing of Communication Codes

Rok: 2014
ISBN: 978-80-7036-429-1
Autor / Autoři: Jana Jiroušková et al.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 154
Citace: AL., Jana Jiroušková et. Toys and Games in African Societies. Creation and Sharing of Communication Codes. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2014. 154 stran. ISBN 978-80-7036-429-1.

Vytváření komunikačních kódů ve složitě stratifikovaných společnostech je velice komplikovaným procesem, který není v životě člověka nikdy ukončen. V současném globalizovaném světě se člověk neustále vystaven situacím, které nevycházejí z jeho kulturního prostředí. V těchto situacích může dojít k pochybení např. jen díky záměně výkladu některých gest. Autoři publikace se zaměřili na dva základní faktory, které hrají v procesu vytváření sociálních dovedností nezastupitelnou roli. Prvním faktorem byla dětská hra jako prostředek osvojování si sociálních dovedností. Jako druhý faktor byl vybrán proces napodobování a vytváření modelových situací prostřednictvím loutkového divadla.Sdílení na sociálních sítích