Toys and Games in African Societies. Creation and Sharing of Communication Codes

Vytváření komunikačních kódů ve složitě stratifikovaných společnostech je velice komplikovaným procesem, který není v životě člověka nikdy ukončen. V současném globalizovaném světě se člověk neustále vystaven situacím, které nevycházejí z jeho kulturního prostředí. V těchto situacích může dojít k pochybení např. jen díky záměně výkladu některých gest. Autoři publikace se zaměřili na dva základní faktory, které hrají v procesu vytváření sociálních dovedností nezastupitelnou roli. Prvním faktorem byla dětská hra jako prostředek osvojování si sociálních dovedností. Jako druhý faktor byl vybrán proces napodobování a vytváření modelových situací prostřednictvím loutkového divadla.

Kupte si knihu v eshopu Národního muzea: eshop.nm.cz

2014

ISBN: 978-80-7036-429-1
Vedoucí redaktor: Jiroušková
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích