The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago

The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-256-3
Autor / Autoři: Pavel Onderka
Vydavatel: Národní muzeum, Univerzita Karlova
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 144
Citace: ONDERKA, Pavel. The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Univerzita Karlova, 2009. 144 stran. ISBN 978-80-7036-256-3.

Pátý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae. Venisanch je všeobecně považován za syna Venise, posledního krále 5. dynastie ve starém Egyptě. Jeho hrobka byla objevena v r. 1908 Jamesem E. Quibellem a její kaple prodána Fieldovu muzeu přírodních věd v Chicagu. Kvůli tomuto geografickému rozdělení komplexu nebyla Venisanchova hrobka dosud publikována. O vyplnění této mezery se snaží tato publikace zpracováním dokumentace shromážděné tzv. Hannoverskou skupinou vedenou Peterem Munroem v 70. a 80. letech 20. stol. a předložením podkladů získaných autorem během jeho nedávného výzkumného pobytu ve Fieldově muzeu. Venisanchova hrobka je datována do rané vlády Venise a představuje pozoruhodný stupeň ve vývoji velkých nekrálovských mastab s řadou místností patřících nejvyšším úředníkům pozdní Staré říše. Dochované informace umožňují říci, že Venisanch byl vysokým úředníkem Venisova dvora, jenž zemřel v rané části královy vlády ve věku 30–35 let, aniž by dosáhl vrcholu své kariéry, tedy dříve než se stal vezírem. Nejvyšší úřad, který zastával, byl úřad „představeného Horního Egypta“.

ks


Sdílení na sociálních sítích