The Exotic Salon of the Master of the House: The History of the Václav Stejskal Collection

Václav Stejskal (1851-1934) byl ve dvacátých letech 20. století významným mecenášem Národního muzea, kterému odkázal předměty ze své sbírky získané během cesty na Dálný východ v letech 1886-1888. Do Číny, Japonska a jihovýchodní Asie cestoval na palubě rakousko-uherské korvety Aurora, kde působil jako námořní komisař. Na této cestě nasbíral na sedm set etnografických a umělecko-řemeslných předmětů, které po svém návratu představoval zájemcům ve své vile v Brdech u Prahy, a později odkázal Národnímu muzeu.
The Exotic Salon of the Master of the House: The History of the Václav Stejskal Collection

2011

ISBN: 978-80-7036-307-2
Vedoucí redaktor: Heroldová
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích