The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

2018

ISBN: 978-80-7036-585-4
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 216

Publikace představuje keramiku ze sbírek Národního muzea (Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur), která do sbírek vstoupila roku 1937 jako dar Francouzského ústavu orientální archeologie v Káhiře a pochází z lokality Dér el-Medína. Základní část publikace tvoří systematický katalog nálezů, v řadě případů celých nádob, doplněný o přepis původního archivního inventáře, popis a interpretaci značek na keramice, jakož i o podrobný rozbor ojedinělé importované mykénské nádoby. Následuje analýza obsahu vybraných nádob a závěrečná interpretace dosažených výsledků. Tato sbírka keramiky byla donedávna jen velmi málo známa. Během posledních desetiletí byly vybrané předměty z ní představeny odborné i laické veřejnosti na několika výstavách, věnovaných obecně starému Egyptu, či konkrétněji Dér el-Medíně. Nyní je zde sbírka poprvé představena ve své úplnosti. Sdílení na sociálních sítích