Tašovice 1 a 2. Dvě pozdně paleolitické a mezolitické lokality na Karlovarsku / Tašovice 1 a 2. Two Late Palaeolithic and Mesolithic sites in the Karlovy Vary region

Tašovice 1 a 2. Dvě pozdně paleolitické a mezolitické lokality na Karlovarsku / Tašovice 1 a 2. Two Late Palaeolithic and Mesolithic sites in the Karlovy Vary region

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-693-6, 978-80-7036-694-3 (pdf)
Autor / Autoři: Jan Eigner, Filip Prekop
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 178
Citace: EIGNER, Jan a PREKOP, Filip. Tašovice 1 a 2. Dvě pozdně paleolitické a mezolitické lokality na Karlovarsku / Tašovice 1 a 2. Two Late Palaeolithic and Mesolithic sites in the Karlovy Vary region. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 178 stran. ISBN 978-80-7036-693-6, 978-80-7036-694-3 (pdf).

Tašovice u Karlových Varů v západních Čechách jsou často citovanou a památkově chráněnou předneolitickou lokalitou v Čechách. Kromě lokality 1, která se nachází na skalnatém ostrohu nad řekou Ohří a do odborné literatury o mezolitu ji uvedl František Prošek, je zde také nedaleká lokalita 2, objevená na přelomu 40. a 50. let 20. století, jejíž význam vzrostl díky nedávným záchranným výzkumům. Předkládaná publikace zaplňuje mezeru v hodnocení obou lokalit. Musela se vyrovnat mimo jiné s různou úrovní kvality dokumentace a charakterem výkopů, které až na výjimky nepokrývaly větší území. Jako výhodu lze zmínit skutečnost, že naprostá většina artefaktů byla k dispozici pro analytický průzkum. Nízká intenzita osídlení od neolitu do eneolitu také snižuje možnost, že soubor mohl být kontaminován pozdějšími, nerozpoznanými štípanými kamennými industriemi.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích