Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage

Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-687-5 (print), 978-80-7036-691-2 (online)
Autor / Autoři: Jiří Militký, Luboš Král
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 172
Citace: MILITKÝ, Jiří a KRÁL, Luboš. Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 172 stran. ISBN 978-80-7036-687-5 (print), 978-80-7036-691-2 (online).

Na konci roku 2021 vyšel další svazek edice Sylloge Nummorum Graecorum (Česká republika), jehož vydavatelem je Národní muzeum ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Kniha zveřejňuje sbírku epyptských provinciálních mincí, shromážděnou dlouholetým členem ČNS Ing. Lubošem Králem. V knize je prezentováno 584 ražeb, jen malém množství se zde vyskytují duplikáty stejného typu – vždy jde však o různá razidla. Jádro souboru reprezentují alexandrijské ražby, egyptské nomy jsou zastoupeny pouze dvěma kusy (č. 583–584), neboť se na trhu vyskytují jen vzácně. Sbírka se snaží dokumentovat vývoj mincovní produkce od Augusta až do zániku provinciální mincovny v roce 295/6. Základním kritériem pro ražby zařazené do souboru je jejich dobrá zachovalost umožňující přesné určení. Zastoupení panovníků ve sbírce odráží především četnost výskytu na trhu, ale zprostředkovaně i menší objemy mincovní produkce. Dobře zřetelné je to u mincí od Augusta do Caliguly, znovu pak za Marka Aurelia a především za Septimia Severa a Caracally, kdy je z hlediska známých typů zřetelný propad produkce. Jádro kolekce (téměř 65 %) tvoří ražby z průběhu 3. století od Elagabala až k panovníkům prvé tetrachrie. Sbírka rovněž dokumentuje ústup od více nominálového peněžního systému tvořeného tetradrachmami a několika bronzovými nominály – počínaje Commodem jsou zde zastoupeny již pouze tetradrachmy.

ISBN (online): 978-80-7036-691-2

ks


Sdílení na sociálních sítích