Sylloge Nummorum Graecorum  Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 7. Seleucid Empire and Imitations, Syria, Phoenicia, Judaea, Mesopotamia, Commagene, Armenia and Arabia

Sylloge Nummorum Graecorum Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 7. Seleucid Empire and Imitations, Syria, Phoenicia, Judaea, Mesopotamia, Commagene, Armenia and Arabia

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-783-4, 978-80-7036-784-1 (pdf)
Autor / Autoři: Jiří Militký, Petr Veselý a Lenka Vacinová (s přispěním Marka Fikrleho)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 287

Citace: MILITKÝ, Jiří, VACINOVÁ, Lenka a VEESELÝ, Petr. Sylloge Nummorum Graecorum Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 7. Seleucid Empire and Imitations, Syria, Phoenicia, Judaea, Mesopotamia, Commagene, Armenia and Arabia. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 287 stran. ISBN 978-80-7036-783-4, 978-80-7036-784-1 (pdf).

Katalog, uspořádaný podle standardních pravidel geograficky a chronologicky a podle typu kovu a nominálních hodnot, obsahuje 725 mincí vyobrazených na 91 černobílých a 52 barevných deskách. V úvodním textu je představena historie příslušné části numismatické sbírky včetně jejích počátků, původu jednotlivých akvizic a dosavadních osudů jednotlivých soukromých sbírek, které se dostaly do Národního muzea.

Nejpočetnější složkou publikovaného souboru jsou mince Seleukovské říše a syrských měst. Byl tak vytvořen poměrně reprezentativní přehled seleukovských mincí, který pokrývá časové rozpětí od Seleuka I. po Antiocha XIII. Katalog obsahuje také několik dosud nepublikovaných mincí a četné varianty dosud nepublikovaných variant, které dokládají mimořádnou rozmanitost a intenzitu seleukovské mincovní produkce. Druhý nejpočetnější soubor v rámci publikovaného svazku představují mince starověké Judeje od Hasmonejců po druhé židovské povstání, včetně emisí římských provincií.

Mince starověké Fénicie jsou podstatně méně početné a jsou zastoupeny především aradskou produkcí. Ostatní relevantní území, tj. mezopotámské, arménské a arabské emise, jsou v rámci publikovaného numismatického materiálu zastoupeny jen okrajově.

Důležitou součástí publikace jsou výsledky XRF analýz jednotlivých mincí a jejich vyhodnocení. Publikovaný numismatický materiál a způsob jeho prezentace má za cíl zpřístupnit jej dalšímu vědeckému bádání a rozvíjet současné znalosti o mincovnictví blízkovýchodní části starověkého světa.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.

ks


Sdílení na sociálních sítích