Světové kultury ve sbírkách Národního muzea

Světové kultury ve sbírkách Národního muzea

Rok: 2006
ISBN: 80-7036-185-9
Autor / Autoři: Jana Součková, Marie Dufková
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: brožura
Místo vydání: Praha
Počet stran: 27
Citace: SOUČKOVÁ, Jana a DUFKOVÁ, Marie. Světové kultury ve sbírkách Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2006. 27 stran. ISBN 80-7036-185-9.

Poté, co Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur po restituci zámku v Liběchově ztratilo prostory pro komplexní expozici asijských kultur, připravilo a v roce 2006 publikovalo koncepci rozvoje své činnosti a prezentace amerických, oceánských a afrických kultur ve své budově na Betlémském náměstí. V publikaci je nastíněn záměr vybudovat společnou expozici starověkých kultur s organickým pokračováním k velkým říším východu a k dodnes živým asijským tradicím a kulturám. Tento záměr zveřejnilo Náprstkovo muzeum ve spolupráci s oddělením klasické archeologie Historického muzea Národního muzea, s nímž chystá vytvoření společné expozice starověkých kultur. Integrální součástí plánované expozice je také prezentace přehledu vývoje platidel mimoevropského prostoru se zvláštním zřetelem na ekonomicko-historické vztahy českých zemí a Orientu, jakož i prezentace sběratelských a výzkumných aktivit na našem území vážících se k mimoevropskému kulturnímu prostoru. Prostor bude věnován také Čechům v světě, tj. roli a přínosu českých vědců a cestovatelů, kteří – slovy Josefa Náprstka – „otevírali okno do světa“.Sdílení na sociálních sítích