Střed Evropy mezi ideou a realitou. Rozhovor s Rudolfem Chmelem

Střed Evropy mezi ideou a realitou. Rozhovor s Rudolfem Chmelem

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-669-1
Autor / Autoři: Michal Stehlík, Rudolf Chmel
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: populárně-naučná publikace, knižní rozhovor
Místo vydání: Praha
Počet stran: 184
Citace: STEHLÍK, Michal a CHMEL, Rudolf. Střed Evropy mezi ideou a realitou. Rozhovor s Rudolfem Chmelem . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 184 stran. ISBN 978-80-7036-669-1.

Knižní rozhovor Michala Stehlíka s Rudolfem Chmelem Střed Evropy mezi ideou a realitou vznikal na dálku během koronavirové krize. Zblízka se ovšem věnuje především posledním třiceti letům zemí dnešní Visegrádské čtyřky. Dvojice angažovaných intelektuálů, z nichž hlavně slovakista Rudolf Chmel se opakovaně ocital doslova uprostřed dějinných událostí jako jeden z jejich aktérů, zasvěceně reflektuje mnohá neuralgická témata a působení klíčových osobností novodobých dějin Slovenska, Polska, Maďarska i Česka. Ve čtivé, česko-slovensky psané publikaci se autoři noří pod povrch událostí, jež bude mít řada čtenářů ještě v živé paměti, a sledují historické pozadí a nejrůznější hlubinné společenské trendy, které se přímým účastníkům dějin i dobovým médiím často skrývají pod příslovečnou „pěnou dní“.

ks


Sdílení na sociálních sítích