Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

Současné pověsti jsou někdy považovány za „městský“ fenomén, zdaleka ne všechny se ale ve městě odehrávají. Kniha Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech je věnována právě novodobým příběhů, které mají folklorní rysy a ojsou situovány na místa mimo stálé osídlení, jako jsou například lesy, zříceniny, jeskyně nebo staré lomy. Pokouší se představit jednotlivé motivy typické pro pověsti, které taková místa obestírají, ale i vysvětlit okolnosti jejich vzniku šíření.
Stíny mezi stromy:  Extravilán v současných pověstech

2015

ISBN: ISBN 978-80-7036-450-5
Vedoucí redaktor: Pohunek
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích