Stíny mezi stromy:  Extravilán v současných pověstech

Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

Rok: 2015
ISBN: ISBN 978-80-7036-450-5
Autor / Autoři: Jan Pohunek
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 196
Citace: POHUNEK, Jan. Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 196 stran. ISBN ISBN 978-80-7036-450-5.

Současné pověsti jsou někdy považovány za „městský“ fenomén, zdaleka ne všechny se ale ve městě odehrávají. Kniha Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech je věnována právě novodobým příběhů, které mají folklorní rysy a ojsou situovány na místa mimo stálé osídlení, jako jsou například lesy, zříceniny, jeskyně nebo staré lomy. Pokouší se představit jednotlivé motivy typické pro pověsti, které taková místa obestírají, ale i vysvětlit okolnosti jejich vzniku šíření.Sdílení na sociálních sítích