Sternbergiana 1/2021. Catalogue of Plant Fossils Described in Works by Kaspar M. Sternberg. Second Revised Edition

Sternbergiana 1/2021. Catalogue of Plant Fossils Described in Works by Kaspar M. Sternberg. Second Revised Edition

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-660-8 (Print), 978-80-7036-659-2 (On-line)
Autor / Autoři: Jiří Kvaček, Jiřina Dašková, Milan Libertín
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie (e-kniha)
Místo vydání: Praha
Počet stran: 310
Citace: KVAČEK, Jiří, DAŠKOVÁ, Jiřina a LIBERTÍN, Milan. Sternbergiana 1/2021. Catalogue of Plant Fossils Described in Works by Kaspar M. Sternberg. Second Revised Edition. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 310 stran. ISBN 978-80-7036-660-8 (Print), 978-80-7036-659-2 (On-line).

Katalog fosilních rostlin popsaných v dílech Kašpara M. Sternebrga je již druhým přepracovaným vydáním publikovaným v roce 1997 Kvačkem a Strakovou. Katalog představuje novou nomenklatorickou a taxonomickou revizi všech jmen fosilních rostlin publikovaných v dílech Kašpara Sternnberga doplněnou o stratigrafické a geografické údaje dochovaného typového materiálu. Jsou zde uvedena jména designovaná jak Sternbergem samotným, tak jeho spolupracovníky, především Karlem Bořivojem Preslem a Josefem Augustem Cordou. Kniha je doplněna o nově objevené typové exempláře. Všechny kusy, které jsou uchovány v paleontologické sbírce Národního muzea jsou v publikaci vyobrazeny. V katalogu jsou uvedeny dvě nové lektotypifikace a to k druhu Aspleniopteris difformis Sternberg a Cycadites salicifolius C. Presl in Sternberg.

Publikace je v angličtině.

Publikace v PDF ke stažení ZDE.

ks


Sdílení na sociálních sítích