Staletí s hedvábím (Living in Silk. Chinese Textiles Through 5000 Years)

Výstava „Staletí s hedvábím. Pět tisíc let čínského textilu“ proběhla v budově Národního muzea na Václavském náměstí od 31. května do 31. července 2006. Byla připravena odborníky Čínského národního muzea hedvábí z Chang-čou v Čínské lidové republice ve spoluprá- ci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur Národním muzeem. Výstava sestávala ze tří částí. V úvodním sále byla představena historie výroby hedvábí v Číně, základní techniky tkaní a úprav hedvábných látek. Část sálu byla věnována Hedvábné cestě, důle- žité kulturní, technologické a ekonomické spojnici mezi Asií a Evropou. Druhý sál obsahoval ex- ponáty od prvních staletí před naším letopočtem po první polovinu dvacátého století. Třetí část představila moderní čínskou výšivku a současné tkalcovské a barvířské směry. K výstavě byl vydán katalog Living in Silk. Chinese Textiles Through 5000 Years, který připravilo za spolupráce Národního muzea Čínské národní muzeum hedvábí. Úvodní stať „Living in Silk: The Unremitting Pursuit of the Past 5000 Years“ (s. 11-21) autora Zhao Fenga, zástupce ředitele Čínského národního muzea hedvábí, shrnuje historii hedvábnictví v Číně. Zvláště je vyzdvihován rituální a estetický význam hedvábí v čínské kultuře. Paní Xue Yan, kurátorka Čínského národního muzea hedvábí, se v kapitole „A Civilization in Silk Woven Splendor (s. 23-30) věnuje technologii tkaní a výšivky během historických období. „Chinese Silks at Náprstek Museum“ (s. 31-33) od kurátorky Náprstkova muzea a kurátorky výstavy Heleny Heroldové, popisuje několik hedváb- ných oděvů ze sbírek NpM. Následuje obrazový přehled většiny exponátů výstavy a několika expo- nátů z části výstavy věnované moderní výšivce. Barevné fotografie jsou doplněny obšírnějším textem.
Staletí s hedvábím (Living in Silk. Chinese Textiles Through 5000 Years)

2006

ISBN: 80-7036-196-4
Vedoucí redaktor: Yan
Vydavatel: NpM Národního muzea a Čínské národní muzeum hedvábí


Sdílejte nás na sociálních sítích