Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989

Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7470-449-9 (Akropolis), 978-80-7036-710-0 (Národní muzeum)
Autor / Autoři: Ondřej Táborský, Lucie Česálková a kol.
Vydavatel: Národní muzeum / Akropolis
Místo vydání: Praha
Počet stran: 504
Citace: TÁBORSKÝ, Ondřej a KOL., Lucie Česálková a. Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989 . Vydání první. Praha: Národní muzeum / Akropolis, 2022. 504 stran. ISBN 978-80-7470-449-9 (Akropolis), 978-80-7036-710-0 (Národní muzeum).

Socialistická reklama je často nahlížena jako nesmysl, protimluv, nebo přinejmenším paradox. V poválečném Československu, podobně jako v dalších zemích východní Evropy, se nicméně jednalo o etablovaný obor zaměstnávající desetitisíce kreativních pracovníků různých dílčích zaměření, jehož činnost byla minimálně od šedesátých let podložena výzkumy trhu, publika i účinnosti propagačních prostředků. Kolektivní monografie Spotřební imaginace státního socialismu přistupuje k poválečné reklamě jako k formě komunikace, v níž se specificky protínají zájmy státní hospodářské politiky v oblasti průmyslu a obchodu, spotřební kultura, umělecký svět a proměňující se podmínky mediálního provozu. Výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury. Vychází ve spolupráci Národního muzea s nakladatatelstvím Akropolis.Sdílení na sociálních sítích