Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949

Popisované údobí zahrnuje krátké trvání tzv. druhé, tedy pomnichovské republiky, následný jeho rozpad a vznik protektorátu Čechy a Morava, hrůzy druhé světové války ve své domácí i zahraniční podobě, dobu poválečného Československa s významnými mezníky voleb roku 1946, komunistického puče v únoru 1948 a počátku politických procesů v roce 1949. Jedná se o vymezení změnami umenšujícími aktivity občanské společnosti – vznikem Protektorátu Čechy a Morava a uzavřením českých univerzit na straně jedné a počátkem politických procesů a znárodněním nakladatelského průmyslu na straně druhé.
Autoři kolektivní monografie zmíněné téma uchopují optikou nikoli primárně politických dějin nesoucích se ve znamení významných politických změn včetně nástupu dvojice totalitních režimů, ale spíše zaměřením na dobové proměny kultury a společnosti, které tyto změny provázely. Používají tak k popsání tématu především úhlu pohledu kulturních a sociálních dějin, včetně souvisejících oborů jako jsou dějiny každodennosti, historická antropologie, etnologie a literární historie.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949

2013

ISBN: 978-80-7036-391-1
Vedoucí redaktor: Array
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích