Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949

Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949

Rok: 2013
ISBN: 978-80-7036-391-1
Autor / Autoři: Ivan Malý a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 429
Citace: KOL., Ivan Malý a. Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2013. 429 stran. ISBN 978-80-7036-391-1.

Popisované údobí zahrnuje krátké trvání tzv. druhé, tedy pomnichovské republiky, následný jeho rozpad a vznik protektorátu Čechy a Morava, hrůzy druhé světové války ve své domácí i zahraniční podobě, dobu poválečného Československa s významnými mezníky voleb roku 1946, komunistického puče v únoru 1948 a počátku politických procesů v roce 1949. Jedná se o vymezení změnami umenšujícími aktivity občanské společnosti – vznikem Protektorátu Čechy a Morava a uzavřením českých univerzit na straně jedné a počátkem politických procesů a znárodněním nakladatelského průmyslu na straně druhé.

Autoři kolektivní monografie zmíněné téma uchopují optikou nikoli primárně politických dějin nesoucích se ve znamení významných politických změn včetně nástupu dvojice totalitních režimů, ale spíše zaměřením na dobové proměny kultury a společnosti, které tyto změny provázely. Používají tak k popsání tématu především úhlu pohledu kulturních a sociálních dějin, včetně souvisejících oborů jako jsou dějiny každodennosti, historická antropologie, etnologie a literární historie.Sdílení na sociálních sítích