Signované kresby a obrazy Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea

Katalog signovaných sbírek výtvarného umění, které jsou uloženy v Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, obsahuje téměř 2500 obrazů a kreseb. Jsou zde díla převážně s tematikou tělesné výchovy a sportu, mezi jinými i tak významných umělců 19. a 20. století, jako např. M. Alše, A. Muchy, J. Mánesa, K. Svolinského, F. Tichého, F. Ženíška a mnohých dalších. Soupis je doplněn předmětovým rejstříkem a obrazovou přílohou. V současné době se připravuje katalog signovaných plastik, medailí a plaket, který bude navazovat na tuto práci.
Signované kresby a obrazy Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea

2008

ISBN: 978-80-7036-255-6
Vedoucí redaktor: Schůtová
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích