Sbírky a politika / Collections and Politics

Sbírky a politika / Collections and Politics

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-717-9
Autor / Autoři: Pavlína Vogelová, Tomáš Kavka, Jolana Tothová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 376
Citace: VOGELOVÁ, Pavlína, KAVKA, Tomáš a TOTHOVÁ, Jolana. Sbírky a politika / Collections and Politics. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 376 stran. ISBN 978-80-7036-717-9.

Jaký význam mají sbírky zaniklých českých stranických muzeí a proč se jimi i dnes zabývat? Neklademe si za cíl obsáhnout komplexní dějiny těchto institucí a jejich sbírek, ale spíše rozšířit společný diskurz o zaniklých ideologických muzeích. Jde o pohledy do současného myšlení o muzejních strategiích, kde se střetávají individuální tematické i metodologické přístupy jednotlivých autorů, a to ve dvou liniích. První, stěžejní část se zabývá tématem institucionální roviny muzea, stejně tak povahou, specifickou kvalitou, proměnou rolí a uplatněním jeho sbírkového, ideologií zatíženého, fundusu. Druhá část knihy náleží třem případovým studiím o využití muzejních sbírek. Jistě se všichni shodneme, že likvidace sbírek z bývalých stranických muzeí, coby hmatatelné stopy historické paměti, by byla chyba. Zaměřili jsme se na otázky, jak uchopit a jak vytěžit bohatství materiálové škály předmětů, fotografií, filmů, dokumentů, knih či archiválií těchto sbírek coby svědectví naší minulosti, odrážející se v přítomnosti i v perspektivě budoucnosti.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.

ks


Sdílení na sociálních sítích