Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1D, 1E a 1G

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1D, 1E a 1G

Rok: 2016
ISBN: 798-80-7036-493-2
Autor / Autoři: Vlastimil Brom a kol.
Vydavatel: Národní muzeum – Scriptorium
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 376
Citace: KOL., Vlastimil Brom a. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1D, 1E a 1G. Vydání první. Praha: Národní muzeum – Scriptorium, 2016. 376 stran. ISBN 798-80-7036-493-2.

Katalog pokračuje v odborném zpracování tzv. základní řady sbírky zlomků Knihovny Národního muzea v Praze. Obsahuje popisy sedmi signaturních oddělení; ke každému je připojen úvod s detailnější charakteristikou sbírky. Signatury 1 D a a 1 E c zahrnují převážně středověké jazykově latinské fragmenty a jejich katalogy zpracovali Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., resp. Mgr. Adéla Ebersonová. Oddělení 1 D b tvoří zejména novověké jazykově české zlomky a jeho katalog připravil Mgr. Dmitrij Timofejev. Specifickou a jako jednu z mála dodnes homogenní signaturu 1 D c, obsahující zlomky psané hlaholským a cyrilským písmem, popsali Mgr. Václav Čermák, Ph.D., a Mgr. Kateřina Spurná. Oddělení 1 E a, založené pro středověké německé zlomky, zpracoval Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. Signatura 1 E b je tvořena zejména úplně dochovanými rukopisy drobného rozsahu spojenými s činností polské Jednoty bratrské a polských protestantů, které striktně vzato neodpovídají definici zlomku. Popis těchto pramenů připravil Mgr. Ota Halama, Th.D. K signatuře 1 G byly řazeny především dokumenty zvláštní svou formou nebo – v kontextu českých sbírek – jazykem. Její převážnou část tvoří hebrejské zlomky, které zpracovali Mgr. Olga Sixtová a doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A. Zbytek signatury 1 G popsal Mgr. Michal Dragoun, který rovněž zpracoval rejstříky.

ks


Sdílení na sociálních sítích